Poetry Slam: Sampung Bagay Na Natututnan Ko Sa Ma Umiibig…JMS

Una

Napakatamis ng mga simula. Ng mga umaga na ang bumubungad sa ‘yo ay ang kanyang mukha. Nag-aalmusal ka ng kilig. At hanggan sa gabi ay baon mo siya sa paghimbing. Dito. Dito mo matutunan ang tunay na kapangyarihan ng isang ngiti. Ng ibang kamay na humahawi sa ‘yong buhok. Ng mga matang sumisisid sa ‘yong kaluluwa.
Pangalawa
Napakadaling makampante at masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng tayo, ng ikaw at ako. Ang hindi pansinin ang pangangailangan ng kanya. Paano naman ang kanya lang? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa akalang ang iyo ay mananatiling iyo…
Pangatlo
Mapapagod ka. Pero-
Pang-apat
Sandali, ang tunay na pag-ibig hindi dapat sumuko, ‘di ba? Pero-
Panglima
Ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat. Kapag ang mga pakpak na binigay nito sa ‘yo ay bumigat at naging kadenang ni ayaw kang patayuin, kapag ang langit ng pusong minsa’y nilipad mo ay naging kulungang nasa ‘yo naman ang susi at kandado pero ayaw mong lisanin…
Pang-anim
Ang pinakamanagsik mang apoy ay mamamatay. Maghanda ka sa sakit. Pero ‘wag kang mag-aalaga ng galit, ito ang pangpito. Iiwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos nito. Iiwanan kangumuusok sa poot sa kanya, sa mundo, sa sarili mo. Iiwanan ka nitong abo.
Pang-walo
Maghanda ka sa wakas
Pang-siyam
Alam ko, parang hindi ka pa handa sa wakas, wala naman yata talagang nagiging handa sa wakas pero nandiyan na si’ya. At sa wakas-
Pang-sampu
Mahalin mo pa siya. Sa tingin, sa tanaw, mula sa abo na iniwan ng inyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kung ang pakpak ng pag-ibig ay naging gapos na, kapagang dating langit sa puso mo ay binilanggo ka, mahalin mo siya sa huling pahkakataon – pagkatapos, bitaw na.
Advertisements

Author: nyxescapades

We are the travel generation. And it’s so easy to be with social media these days. We see pretty, perfectly filtered pictures of girls on the beaches of Bali, soaking up the sun in Santorini, casually relaxing in Costa Rica. We envy them, want to be them. And for a lot of people this is what they think of when they think of wanderlust. They think it’s being jealous of those pretty pictures, and wishing that’s the life they could have. But not me. See, I don’t think that wanderlust is the idea of looking at what someone else is doing and wanting it. I think we’re born with wanderlust. We’re born with the need to explore and have adventures. And when you’re born with wanderlust, with the need for travel and exploration, there is constantly adventure in your hearts and something in your mind that just keeps repeating, “Go.” And when I say I have wanderlust, it means I won’t be satisfied until I go. I want to learn new things, see new things, fill my life with new things until my cup runs over and my mind is blown with all of this new. I want to touch every grain of sand on every beach and swim in every ocean so I can tell you how different the waters are. I want to learn to say hello in every language and sleep under different skylines so I can tell you how different the stars are. I want to the hear the magic that I know is in the air that is never the same in two places. I want to get sunburnt and lost and find my way so that and the end of the day, I can tell you how wonderful being lost really is because it means you get to find your way back. I want to never be committed to one place, one routine. I want to wake up with different sunrises and say goodnight to different moons. I want to find the magic, the mystery, the beauty in every difference. When I say I have wanderlust, it means I just have to know what those differences, what those new things are. It means I’m never content if I’m not being a student of the world and paying attention because I know how much the world has to teach me. I mean that I need to have the answers, and I know that going is the only way to get them. And when I say I have wanderlust, it means I want to share it. So I go. I explore and I jump, I adventure and I get lost. I soak up all this knowledge, all these experiences, all of this magic. I learn and I take notes about all of this beauty and all of these incredible people, places and things. I make sure to drink in as much as I can so when I hear someone say, “What’s that like?” I can answer, “Let me tell you.” I go and I go not only to satiate my wanderlust, but to help to fuel and feed yours too. Because the beauty of wanderlust is that it is never ending. And the beauty of wanderlust is that we need each other to keep it. The beauty of wanderlust, is that it’s for all of us. So when I say that I have wanderlust, it means I’ll never stop going. And I hope you never stop too.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s